Czyszczenie betonu. Piaskowanie betonu. Beton architektoniczny.

Piaskowanie jest jedną z wielu metod służących do teksturowania powierzchni już utwardzonego betonu architektonicznego. Ma to na celu odsłonięcie kruszywa w betonie poprzez strumień (pod ciśnieniem) drobnego piasku lub innego ścierniwa.
Sam proces piaskowania nie jest skomplikowany, jednak należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanego procesu.

Proces piaskowania betonu architektonicznego
rozpoczyna się od opracowania lub doboru składu mieszanki betonowej, gramatury piasku i kruszywa, oraz ew. koloru kruszywa. Daje to ogromne możliwości kształtowania betonu.