Sodowanie piaskowanie hydropiaskowanie elewacji budownictwo.

Czyszczenie cegły, elewacji otynkowanych tynkiem mineralnym, wapiennym, elewacji z kamienia, płytek szkliwionych, basenów, powierzchni betonowych. Usuwanie starych warstw brudu, utlenienia – odsłonięcie czystej warstwy. Usuwanie farb, graffiti, tynków czy pozostałości po resztkach tynku. Czyszczenie kostki brukowej, tarasów, garaży, posadzek betonowych, kamiennych, ogrodzeń.  Czyszczenie budynków z drewna – usunięcie starych warstw farb i sinizny. Usuwanie oznaczeń na drodze, konserwacja wiaduktów i innych elementów drogowych. Zabezpieczenie powierzchni po oczyszczeniu.

sodowanie piaskowanie